Najnowsze zdjęcia użytkowników

Nowa Muzyka - I Festiwal Muzyki Współczesnej

  W tym roku, w dniach 10 - 12 maja  w Bydgoszczy odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Nowa Muzyka.  Ideą projektu jest tworzenie nowych jakości artystycznych poprzez łączenie różnych dyscyplin, tj. muzyka, obraz, słowo, multimedia. Festiwal ma być cyklicznym, corocznym wydarzeniem artystycznym promującym najnowszą twórczość muzyczną i artystyczną.. Jego priorytetem jest inspirowanie środowisk artystycznych – kompozytorów, muzyków, plastyków, twórców multimediów do wspólnego tworzenia kultury. Najistotniejsze założenia to pobudzanie wyobraźni twórczej, stymulowanie kreatywności, integracja środowisk, budowanie wspólnej przestrzeni kulturowej. Festwial organizowany jest przez Oddział Kujawsko-Pomorskiego Związku Kompozytorów Polskich, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.

  W programie znaleźć można koncert prawykonań współczesnej muzyki akordeonowej z udziałem orkiestry akordeonowej Accordion Chamber Orchestra pod dyr. Kacpra Chabrowskiego, koncert muzyki chóralnej w wykonaniu chórów z Bydgoszczy i regionu (m.in. chóry UKW oraz AM w Bydgoszczy, Chór Pro Arte z Inowrocławia, Chór Kameralny Astrolabium z Torunia), prezentacja twórczości multimedialnej najmłodszego pokolenia artystów, a także zaproszenie uznanych twórców i wykonawców: kompozytora i twórcę nowych mediów Marka Chołoniewskiego oraz młodego specjalizującego się w wykonawstwie muzyki współczesnej, bardzo już utytułowanego zespołu z Serbii: Loncar-Pavlović PIANO DUO.

  Większość programu festiwalu stanowić będą prawykonania – kompozycje specjalnie na ten cel napisane. Program festiwalu wzbogacony jest także o spotkania o charakterze edukacyjnym (warsztaty dla młodych twórców z udziałem kompozytorów i wykonawców) oraz popularyzatorskim (spotkania publiczności z artystami, panele dyskusyjne). Muzyce wykonywanej na żywo przez orkiestry, zespoły kameralne towarzyszyć będą: projekcje multimedialne, muzyka elektroniczna (live electronic). Festiwal adresowany jest zarówno do młodej  publiczności, jak i wszystkich miłośników sztuki bez względu na wiek, interesujących się najnowszymi prądami artystycznymi, łączeniem muzyki wyrafinowanej z nowymi technologiami oraz innymi dziedzinami twórczości.