Najnowsze zdjęcia użytkowników

Relacja z instrumentem

 

  Na uniwersytecie w Helsinkach przeprowadzono niedawno interesujące badanie. Grupie 292 zadano serię pytań wraz z odpowiedziami do wyboru, które miały ocenić głębokość relacji muzyków z ich instrumentami. Z badań wynikło, iż to właśnie smyczkowcy najczęściej oceniają swoją więź z instruemtnem jako głęboką - aż 60 % z nich wybrało odpowiedź: "Kiedy występuję na scenie, mój/moja więź z instrumentem/głosem jest bardzo głęboka, czuję z nim niezwykłą jedność." Prawie 30 % odpowiedziało natomiast: "Kiedy występuję na scenie, czuję siebie jako osobę wystawioną przed publiczność bardziej, niż mój instrument." 

  Na drugim miejscu po smyczkowcach znaleźli się wokaliści (55 %), muzycy grający na instrumentach dętych blaszanych (52 %) oraz pianiści (41 %).

  Może warto popracować nad więzią z instrumentem? Badanie dowiodło, iż osoby czujące z nim głęboką relację są bardziej odporne na stres podczas występu, są pewniejsze siebie oraz  częściej postrzegają go jako granie dla słuchaczy na widowni i tym samym sprawianie im przyjemności niż sprawdzanie własnych umiejętności przed sobą i rówieśnikami. 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Skrzypkowie, warto grać na altówce

                                               Nieznany kwartet Brucha

 

Strona główna