Najnowsze zdjęcia użytkowników

Dobre rady z 1890 roku

 

  W listopadowym numerze czasopisma The Strad w roku 1890 opublikowano niezwykle ponadczasowe dobre rady dla osób uczących się na instrumentach, nie tylko smyczkowych. Możnaby spodziewać się porad w zakresie technik ćwiczenia, tymczasem jest to raczej lekcja prawidłowego do niego podejścia oraz lekcja kultury i szacunku do nauczyciela. Lekturę tę warto polecić uczniom szkół muzycznych oraz studentom ;)

Czego uczeń nie powinien robić:

1. Być leniwym i winić nauczyciela za brak postępów w nauce.

2. Być niecierpliwym w czasie korygowania błędów.

3. Nieregularnie uczęszczać na lekcje.

4. Tracić czas nauczyciela grając inne utwory niż te które, zadał na lekcję.

5. Traktować go z brakiem szacunku.

6. Dyktować nauczycielowi jakie utwory powinien nam zadać.

7. Niestarannie wykonywać jego kompozycje.

8. Oczekiwać dobrych wskazówek za nierozsądnie niską cenę.

9. Pomijać opłaty za lekcje, które opuściło się z własnej winy.

10. Być zarozumiałym lub zazdrosnym o innych uczniów.

11. Prosić nauczyciela o posługiwanie się starym i bezwartościowym podręcznikiem muzycznym.

12. Oczekiwać rozwoju bez włożenia w pracę całej posiadanej energii.

13. Studiować muzykę jedynie dla popisu.

14. Odmawiać słuchania dobrych rad.

15. Ćwiczyć, gdy jest się zmęczonym fizycznie lub psychicznie.

16. Przystępować do grania publicznego bez uprzedniego nauczenia się utworu tak, by był warty wysłuchania.

17. Mówić "nie mogę" podczas napotkiwania problemów.

18. Gniewać się na skrzypce (bądź inny instrument ) i ze złości niszczyć ich powierzchnię.

19. Podchodzić do utworów zbyt liberalnie i zmieniać je tak, by pasowały osobistym gustom.

20. Będąc przeciętnie uzdolnionym oczekiwać podobnych postępów jak te należące do osób obdarzonych dużym talentem.

21. Być niewdzięcznym wobec nauczyciela.

22. Zaniedbywać studiowanie harmonii i historii muzyki.

23. Zaniedbywać czytanie muzycznych czasopism i książek.

24. Być zadowolonym ze swoich osiągnięć.

25. Być zadowolonym z połowicznej pracy.

26. Być niedbałym i nabierać złych nawyków.

27. Nie pilnować dobrego ustawienia prawej i lewej ręki, a także dobrych palców w utworze.

28. Grać lub śpiewać bez uczucia.

29. Oczekiwać sukcesu bez regularnego ćwiczenia.

30. Próbować grać bez liczenia.

  

  Niektóre z rad wydają się być oczywiste, inne nieco dziwne i nie zgadzające się ze współczesną filozofią (np. rada nr 24), niektóre wywołać mogą uśmiech , inne natomiast wymagałyby rozwinięcia. I choć momentami wydają się być zbyt konserwatywne, to jednak trzeba przyznać, że większość z nich jest jak najbardziej rozsądna i warto byłoby je zapamiętać na czas nauki, jeśli nie na całe życie. 

Źródło: The Strad, http://www.thestrad.com/latest/editorschoice/what-pupils-ought-not-to-do-from-the-strad-november-1890

 

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wspomnienia o Ruggiero Ricci

                                 Relacja z instrumentem

 

 

Strona główna