Najnowsze zdjęcia użytkowników

70. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju 7-15.08.2015 r.

W dniach 7-15 sierpnia 2015r. odbędzie się jubileuszowy, 70. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju.

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach jest dziś najstarszym festiwalem chopinowskim na świecie oraz najstarszym festiwalem pianistycznym. Początkowo skromne święto ku czci Chopina, po latach, zmieniło się w wyjątkowe wydarzenie. Bardzo często właśnie stąd promieniuje światowa sztuka pianistyczna, tutaj powstają kanony estetyczne w muzyce i tworzą się trendy wykonawcze, a także rozpoczynają artystyczne kariery.

Początkowo program festiwali obejmował wyłącznie muzykę Chopina w wykonaniach artystów polskich. Z czasem repertuar zaczął być rozszerzany o dzieła kompozytorów polskich epoki Chopina. Stopniowo, w kolejnych latach, wzbogacano go o utwory twórców obcych, a krąg wykonawców poszerzano o laureatów Konkursów Chopinowskich w Warszawie i następnie uczestników. Takim sposobem dusznickie święto stawało się z czasem forum światowego wykonawstwa pianistycznego. Dla wielu, nawet głośnych artystów, pokazanie się w muzyce Chopina na dusznickiej estradzie, jest ważnym punktem ich kariery muzycznej.

Podczas siedmiu dekad dusznickiego święta koncertowali tu najwięksi mistrzowie fortepianu. Z nieżyjących oklaskiwano legendarnego Raula Koczalskiego, Witolda Małcużyńskiego, Stefana Askenasego, Władysława Kędrę, Pawła Lewieckiego, Stanisława Szpinalskiego, Zbigniewa Drzewieckiego, Jana Ekiera, Halinę Czerny-Stefańską, Reginę Smendziankę, Zbigniewa Szymonowicza, Barbarę Hesse-Bukowską, Jerzego Lefelda, Klarę Langer-Danecką, Tadeusza Żmudzińskiego, Miłosza Magina i in.; a z obcych np. Louisa Kentnera, Franciszka Raucha, Malcolma Fragera oraz Stanisława Neuhausa. W Dusznikach wielu debiutowało, rozpoczynając swoją międzynarodową karierę, jak Adam Harasiewicz, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Krystian Zimerman, Ewa Pobłocka czy Wojciech Świtała. Z sentymentem wspomina się do dziś znakomite recitale Paula Badury-Skody, Michaela Pontiego, Joaquina Achucarro, Philippe Entremonta, Dang Thai Sona, Fou Ts’onga, Eugene Indijca, Cypriena Katsarisa, Christiana Zachariasa, Kevina Kennera i in. Tutaj też święcił triumfy dyrektor artystyczny festiwalu, Piotr Paleczny.

Cechą charakterystyczną koncertów w Dusznikach jest ich wysoki poziom i urozmaicony program. Nadal trzon repertuarowy stanowi muzyka Chopina, ale obok niej pojawiają się dzieła innych kompozytorów, tworzących w różnych stylach i różnych okresach historycznych. Niektórych utworów wysłuchać można kilkakrotnie, ale to stwarza znakomitą okazję do porównań interpretacji, sposobu odczytania tego samego tekstu, ukazywaniu w muzyce pokładów wcześniej nie odkrytych… I choć w Dusznikach króluje muzyka fortepianowa, to dyrektor Paleczny nie zaniedbuje kameralistyki Chopina. Słuchamy więc jego pieśni, utworów wiolonczelowych, tria fortepianowego i transkrypcji różnych autorów genialnych dzieł Polaka.

Tegoroczny 70. Festiwal Chopinowski w Dusznikach odbywać się będzie w roku XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2 – 23 października). Fakt ten podkreślają recitale laureatów konkursów minionych oraz polska ekipa tego szlachetnego turnieju, biorąca udział w kursie mistrzowskim prowadzonym przez profesorów Andrzeja Jasińskiego i Michaiła Woskriesieńskiego.

Stanisław Dybowski

 

W koncercie inauguracyjnym, w piątek 7 sierpnia o godzinie 20:00, wystąpią, na fortepianie, Kevin Kenner i Philippe Giusiano, z towarzystwem Orkiestry „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal.

Podczas kolejnych dni festiwalu odbędą się występy znakomitych pianistów, takich jak: Takashi Yamamoto i Yulianna Avdeeva (8 sierpnia), Lukas Geniušas i Dang Thai Son (9 sierpnia), Ewa Pobłocka (10 sierpnia), Andrzej Wierciński – laureat I Nagrody Konkursu w Budapeszcie 2014 i I Nagrody NIFC 2015 i Eric Lu – laureat I Nagrody US National Chopin Piano Competition 2015 (11 sierpnia), Evgeni Bozhanov i Alexander Kobrin (12 sierpnia), Miroslav Kultyshev (13 sierpnia), Ingolf Wunder i Krzysztof Jabłoński (14 sierpnia) oraz Alexander Gavrylyuk (15 sierpnia)

Źródło oraz więcej szczegółów na temat festwialu: 

http://www.chopin.festival.pl/index.php/pl/70-festiwal-chopinowski/159-t