Najnowsze zdjęcia użytkowników

Regulamin Portalu Polskie Lutnictwo

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Polskie Lutnictwo, dostępnego pod adresem: www.polskielutnictwo.com.pl, zwanego dalej Portalem.
 2. Korzystając z Portalu użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Prawo do zarejestrowania się  na Portalu ma osoba fizyczna, osoba prawna oraz organizacja, stając się, wraz z pomyślnym ukończeniem rejestracji, użytkownikiem portalu.
 4. Założeniem Portalu jest zintensyfikowanie przepływu informacji w ramach środowiska artystów – lutników, jak i w ramach szerzej pojętych środowisk artystyczno – muzycznych, udostępnianie zarejestrowanym użytkownikom portalu informacji o aktualnych wydarzeniach muzycznych, jak i artykułów poruszających zagadnienia związane z polską i światową sztuką lutniczą.
 5. Wgląd do całości artykułów publikowanych na Portalu otrzymują jedynie zarejestrowani Użytkownicy.
 6. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy otrzymują uprawnienia do publikowania treści na forum.
 7. Do każdego adresu e –mail może być przepisane tylko jedno konto.
 8. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować konta użytkowników łamiących Regulamin Portalu.
 9. Rejestracja na Portalu ma charakter bezpłatny.
 10. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania prawne i materialne oraz koszty ewentualnych procesów sądowych. W przypadku, w którym jakakolwiek osoba wystąpiła z roszczeniami wobec właściciela lub Administratora, a roszczenia te byłyby efektem działań dokonanych na Portalu przez użytkownika.
 11.  Portal jest moderowany i Administrator ma prawo do usuwania treści, które uzna za sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego oraz niezgodne z profilem Portalu (szczególnie niemile widziany będzie wulgarny, pozbawiony szacunku wobec innych użytkowników Portalu sposób wypowiadania się).
 12.  Administrator nie ma wglądu do prywatnych wiadomości Użytkowników.
 13. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość opublikowania tekstu na Portalu w formie artykułu po uprzednim przesłaniu do Administratora, który – po zatwierdzeniu tekstu – zamieści go na Portalu. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo przeredagowania nadesłanego tekstu.
 14. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu.
 15. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu Portalu skutkować będzie następującymi sankcjami: upomnienie, blokada konta na czas określony, blokada konta na czas nieokreślony, usunięcie konta.